Kategorie
Bez kategorii

Packshot czyli podstawowe zdjęcie produktowe

zdjęcia produktowe, jasnobrązowy pantofel z odkrytą piętą, na pasku zapiętka łańcuszek złoty ozdobny przez całą długość paska, palce zakryte, czub ostry

Celem podstawowego zdjęcia produktowego packshot jest pokazanie cech przedmiotu czyli jego kształtu, struktury i rzeczywistego koloru. Ważnym aspektem jest także idealna ostrość i czystość obrazu. Z tego powodu nie tu ma miejsca na zniekształcenia, aberrację, ziarnistość i inne problemy fotograficzne. Mając powyższe na uwadze, cała uwaga odbiorcy musi się skupiać na pokazanym przedmiocie i w związku z tym perspektywa spojrzenia odgrywa decydującą rolę. Zawsze staram się wybrać kąt oglądania przedmiotu w rzeczywistości. Stosuję trzy podstawowe perspektywy – 180°, 45°, 0-20°. Wybieram jeden z nich w zależności od charakteru przedmiotu. Pokazuję jego najważniejsze cechy. Ze względu na fakt, że przedmiot na białym tle wygląda jak lewitujący w powietrzu, pozwalam sobie na delikatny cień. Stabilizuje on obiekt i osadza w przestrzeni.

Perspektywa zdjęcia packshot :

  • Widok przedmiotu z góry – flat lay. Stosuję do ubrań na płasko, pasmanterii, biżuterii, książek i zdjęć kulinarnych.
  • Kąt 45° pokazuje trójwymiar, przestrzenność i wyraźną strukturę powierzchni. Stosuję do przedmiotów jeżeli pokazuję ich bryłę. Będą to torebki, buty, perfumy i inne rzeczy w których trójwymiar odgrywa istotną rolę.
  • Kąt 0-20° jest to najbardziej naturalna i przyjemna dla oka perspektywa oglądania przedmiotu którą stosuję do obuwia, kosmetyków, artykułów spożywczych, napojów i innych przestrzennych towarów.

 

Jako uzupełnienie zdjęć produktowych typu packshot stosuję ujęcia makro. W ten sposób pokazuję strukturę powierzchni oraz istotne elementy przedmiotu. Zdjęcie takie charakteryzuje się idealną ostrością i czystością obrazu. Ważnym aspektem makro jest pokazanie Klientowi swojego towaru bardzo dokładnie i szczegółowo. Taki sposób przedstawienia towaru z pewnością wzbudza zaufanie do sprzedawcy.

 

zdjęcie produktowe typu packshot, tylna część buta letniego, kolor kawa z mlekiem, obcas kwadratowy 3 cm. pasek zapiętka ozdobiony grubym złotym łańcuszkiem i przyczepiony dwoma dużymi złotymi wypukłymi napami
Kategorie
Bez kategorii

Czy publikacja wizerunku wymaga zgody?

Postaram się odpowiedzieć w najbardziej zrozumiały sposób na powyższe pytania. Publikacja wizerunku to szeroki temat który zgłębiają prawnicy lecz do nich idziemy już wtedy, gdy sprawa jest poważna i wymaga oficjalnej prawnej interwencji. Mając minimalną wiedzę na ten temat możemy się zabezpieczyć przed nieprzyjemnościami. Przedstawię poniżej informacje o publikacji wizerunku ważne dla fotografów a głównie amatorów fotografii. Zawodowy fotograf to profesjonalista i wie o publikacji wizerunku wszystko, lecz obecnie fotografem jest każdy kto ma telefon i publikacja wizerunku stała się za sprawą telefonu powszechna.

Możemy publikować wizerunek fotografowanych osób. Musimy jednak spełnić kilka ważnych warunków które nam pozwolą na publikację wizerunku zgodną z obowiązującym prawem. Przepisy regulujące te zasady znajdziemy w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksie Cywilnym.

Z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dowiemy się, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia fotografowanej osoby. Od tego przepisu są wyjątki:

Publikacja wizerunku nie wymaga zgody

  • Nie potrzebujemy zezwolenia gdy zdjęcia są efektem płatnej sesji. Jeżeli więc osoba sfotografowana otrzymała zapłatę, świadomie pozowała do zdjęcia i tym samym wyraziła zgodę na publikację wizerunku. Nie jest to jednak takie proste gdyż każdy model musi zaakceptować zdjęcie przed publikacją. Dlaczego ? Tu wchodzą przepisy art.23 Kodeksu Cywilnego dotyczące dóbr osobistych. Zdjęcie nie może naruszać dóbr osobistych modela i akceptacja zdjęcia jest niezbędna. Sposób akceptacji najlepiej zawrzeć w umowie o sesję. Ważne aby fotograf miał możliwość przedstawienia tej zgody w przyszłości, w razie roszczeń od modela.  
  • Osoba powszechnie znana nie musi wyrażać zgody na publikacje wizerunku. Zdjęcie jednak nie może podpadać pod art.23 KC więc nie może być np. nie etyczne lub pokazywać w negatywnym świetle.
  • Osoba stanowiąca część pewnej całości związanej ze zgromadzeniem lub imprezą publiczną. Jeżeli ktoś zdecydował się na udział w publicznym zgromadzeniu już ten fakt jest aktem wyrażenia zgody na publikacje wizerunku. Nie można tu jednak popaść w pułapkę. Należy sfotografować osobę tak, aby jednoznacznie w kadrze było widać, że jest uczestnikiem zgromadzenia. Zawsze musimy pamiętać o art.23 Kodeksu Cywilnego.

Publikacja wizerunku wymaga zgody

Wszelkie inne przypadki gdy chcemy opublikować czyjś wizerunek wymagają pisemnej zgody osoby fotografowanej lub opiekuna prawnego tej osoby. Zgoda powinna zawierać informacje o modelu, osobie fotografującej i sesji której dana zgoda dotyczy.

Nie tylko twarz wymaga zgody modela. Jeżeli zdjęcie zawiera fragment ciała po których możemy zidentyfikować daną osobę, zgoda w takim przypadku także jest niezbędna. Są to ręce, stopy i inne fragmenty ciała.

Jaka jest rada dla fotografa amatora który idzie w miasto?

Dobrą praktyką fotografa jest posiadanie druków in blanco ze zgodą. Jeżeli jest potrzeba zrobienia zdjęcia to po ustnej zgodzie dobrze jest podpisać dokument. W Polsce nie jest to zjawiskiem powszechnym lecz fotograf który pyta o zgodę i prosi o jej podpisanie jest osobą świadomą i światową. Jeżeli spotkacie kiedyś fotografa w takiej akcji, jest to na pewno profesjonalista który wie co robi. Z całą pewnością zrobione przez niego zdjęcie, nie będzie wykorzystane w niewłaściwy sposób.

Ostatni aspekt związany z wizerunkiem. Szanowni czytelnicy, nie łudźmy się, że tylko twarzy nie możemy fotografować. Każdy element pozwalający na identyfikację personalną może być w przyszłości dla fotografa problemem. A problemy powstają przede wszystkim wtedy, gdy zdjęcie zaczyna być znane i generuje dochód. Zgoda jest niezbędna na publikacje każdej części ciała pozwalającej zidentyfikować fotografowaną osobę. Może więc to być nawet palec lub ucho. Zabezpieczajmy więc naszych modeli i siebie umowami, nie zajmują dużo czasu a znacząco podnoszą wartość zdjęcia.

 

Teraz krótkie pytanie sprawdzające. Czy powyższe zdjęcie wymagało zgody ?

Kategorie
Bez kategorii

Czy zdjęcie produktowe podlega ustawie o prawie autorskim?

  Każdy twórca bez względu na dziedzinę powinien się zapoznać z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Należy wiedzieć jak zabezpieczać utwory dla swojego dobra i dobra swoich Klientów. Jestem fotografem produktowym i wykonuję zdjęcia dla branży e-commerce.         Czy moje zdjęcia produktowe są utworami i czy powinny je chronić prawa autorskie? Jak zabezpieczać prawa autorskie oraz jak je przekazywać klientom ? Postaram się odpowiedzieć na te pytania najszerzej jak tylko potrafię.

Czy zdjęcie produktowe jest utworem?

głośnik-z-szeklą-na-białym-tle

   W pierwszej kolejności aby mówić o prawie autorskim należy ustalić czy zdjęcie produktowe jest utworem.

,,Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”

W myśl powyższego cytatu ustawy, jeżeli zdjęcie nie ma indywidualnego charakteru nie będzie utworem. To jest istotna informacja, gdyż najprostsze zdjęcie produktowe packshot nie ma żadnej własnej myśli twórczej. Jest to rzeczywiste odzwierciedlenie przedmiotu. Nie ma żadnych walorów artystycznych. Nie jest więc utworem i nie chronią go prawa autorskie. W tym wypadku możemy wystawić wyłącznie fakturę i nie będzie to błędem. Jeżeli klient nie potrzebuje umowy handlowej to nie musimy jej sporządzać. Ja w przypadku realizacji sesji produktowej sporządzam standardową umowę handlową zabezpieczającą obie strony biznesowo. Nawet jeżeli nie ma potrzeby przekazywania praw autorskich, warto spisać umowę z fotografem. Służy ona do ostatecznego ustalenia warunków realizacji zlecenia zabezpieczając Klienta i fotografa. Można w niej zawrzeć wszystkie zgodne z prawem elementy włącznie z rabatami, sposobem przekazania zdjęć i ewentualną reklamacją.

Kiedy i jaka umowa?

   Jeżeli zdjęcie będzie miało indywidualny charakter czyli będzie w jakikolwiek sposób odróżniało się za pomocą cechy nadanej przez fotografa, będzie utworem. Podpada wtedy pod ustawę o prawie autorskim ze wszystkimi tego konsekwencjami. Należy sporządzić z Klientem umowę o przekazanie praw autorskich. Przejście praw autorskich na Klienta może się odbyć na podstawie:

  1. umowy o przekazanie autorskich praw majątkowych
  2. umowy licencyjnej o korzystanie z utworu

W każdej z tych umów muszą być wyraźnie przedstawione pola eksploatacji zdjęć produktowych. W chwili podpisywania umowy można w niej zawrzeć wyłącznie znane pola eksploatacji zdjęć i nie można się odnieść do przyszłych, nie istniejących lub nie znanych gdyż umowa będzie nieważna.

Ustawa ma bardzo istotny element o ochronie wizerunku /Art.81/ mówiący iż rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Jednak jeżeli chodzi o modeli to przy sesjach płatnych, gdy model zaakceptuje zdjęcie, zgoda na publikację jego wizerunku nie jest wymagana. Trudno jednak archiwizować dowody akceptacji zdjęć. Czasami są to maile, czasem sms. Aby mieć wiążący dokument najlepiej podpisać zgodę i w ten sposób zabezpieczymy Klienta który będzie ten wizerunek publikował.

Publikacja zdjęć bez zgody autora ?

A co jeżeli ktoś będzie bez pozwolenia publikował nasze zdjęcia? Jaka odpowiedzialność ciąży na osobie która przywłaszcza sobie prawa autorskie lub wprowadza w błąd co do autorstwa? /Art.115-123/ W zależności od sposobu wykorzystywania utworu i czerpania z niego korzyści majątkowych można otrzymać karę grzywny lub pozbawienia wolności do 5 lat.

Przepisy Ustawy w tym brzmieniu obowiązują w Polsce  od 1994 roku. W Polsce wprowadzono je dostosowując nasze prawo do prawa unijnego. Przepisy te pomogły wielu twórcom, nie tylko fotografom. Jeżeli chodzi o prawo autorskie poza Unią, należy sprawdzić czy Polska podpisała z tym krajem umowę o prawie autorskim. W tym przypadku należało by się zagłębić w umowy międzynarodowe.

Mój Klient nie musi się znać na prawie autorskim. Wiedzę niezbędną do podpisania umowy przekazuję przed podpisaniem  w przystępny sposób.